Geodeci wykonują ważną pracę!

Press-Service Monitoring Mediów

Z jednej strony można powiedzieć, że geodeta jest takim samym zawodem, jak każdy inny.

Z drugiej jednak trzeba zauważyć, że jakość pracy przedstawicieli tej profesji, a właściwie jej brak, może doprowadzić do zaistnienia konfliktu międzynarodowego.

Chociaż granice na świecie są w większości przypadków ustalone, to jednak czasami dochodzi do wprowadzania drobnych korekt, a osobami, które są po części za to odpowiedzialne, są właśnie geodeci.

Nieznaczna zmiana granicy pomiędzy dwoma państwami może być na przykład spowodowana zmianą koryta rzeki, która je oddziela (jak chociażby Odra stanowi część granicy pomiędzy Polską i Niemcami).

Jeśli takie państwa nie mają ze sobą przyjaznych układów, to niekompetencja geodety dokonującego korekty na mapie może spowodować zaognienie konfliktu.

Oczywiście, chodzi tutaj o niewiele znaczące zmiany, jednak potencjalny błąd w ich wprowadzaniu może posłużyć jako pretekst dla którejś ze stron.

Geodeta zawsze musi być więc idealnie precyzyjny w swoich działaniach.