Geodezja nad Wisłą

restauracje środa wielkopolska

Polska należy do krajów, w których definicja geodezji jest dość specyficzna.

U nas, w odróżnieniu od większości państw na świecie, tego terminu używa się do określenia dziedziny wiedzy oraz techniki, która wiąże się z dokonywaniem pomiarów małych powierzchni.

Poza granicami naszego kraju zazwyczaj pojęcie to służy do określania nauki o pomiarach dużych terytoriów oraz całej kuli ziemskiej.

W kontaktach z obcokrajowcami trzeba więc zwracać uwagę na te różnice w definicjach.

W naszym rozumieniu geodeta jest osobą, z której usług korzystamy na przykład podczas dzielenia działki budowlanej na dwie części.

W większości krajów taką osobę określa się innym mianem.

Dla nich geodeta może być chociażby osobą, która zajmuje się wyznaczaniem granic pomiędzy państwami.

Oczywiście, są to tylko kwestie związane z nazewnictwem, jednak tego typu niuanse mogą powodować brak zrozumienia pomiędzy osobami z dwóch różnych krajów.

Dobrze byłoby więc jakoś ujednolicić nomenklaturę, żeby łatwiej było się zrozumieć różnym nacjom.

www.klub-kontiki.pl