Jak węgiel kamienny wpływa na środowisko?

gastronomia jarocin zestawy hydroforowe w Krakowie

Przemysł energetyczny ma to do siebie, że często uznawany jest za niezbyt ekologiczny. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę fakt, jak wiele zagrożeń dla środowiska może powodować. Bardzo duże znaczenie w tym temacie ma wykorzystanie jednego z bardzo popularnych surowców energetycznych – węgla kamiennego.

Jak może wpływać na otaczającą nas naturę? Czy rzeczywiście jest tak szkodliwy? Niestety, okazuje się, że w tym zakresie doniesienia na temat szkodliwości węgla kamiennego nie są przesadzone. Działania człowieka związane z wydobywaniem i przetwarzaniem węgla kamiennego mogą powodować zarówno zanieczyszczanie powietrza, jak i wód powierzchniowych czy gruntowych. Nie da się ukryć, że węgiel kamienny w połączeniu z działaniami człowieka może wpływać również na zanieczyszczanie gruntów oraz wszelkich żyjących na ziemi organizmów żywych, włącznie z człowiekiem.

Dużym obciążeniem dla środowiska jest już sam proces wydobycia węgla. Dalej, w związku z procesem spalania, wytwarzane są gazy oraz pyły, które negatywnie wpływają na atmosferę. Wtedy też powstają stałe produkty spalania, które muszą być składowane w określony sposób.

Przechowywanie ich w popularny sposób, na wielkich hałdach, sprawia, że lokalnie zatruwane są całe ekosystemy.