Jakie funkcje pełni przemysł?

Często możemy usłyszeć o tym, jak wiele złego produkcja przemysłowa wnosi do naszego życia. Zwykle zwracamy uwagę na fakt, że może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Mimo to nie należy oceniać przemysłu zbyt jednocześnie.

Dobrze jest pamiętać, że pełni on także wiele bardzo istotnych funkcji. Podstawową funkcją przemysłu jest oczywiście pozyskiwanie, a następnie przetwarzanie surowców naturalnych w taki sposób, aby mogły odpowiadać potrzebom ludzi. Taki właśnie jest główny cel przemysłu – produkcja różnego rodzaju dóbr materialnych.

Jednocześnie przemysł pełni także istotne funkcje społeczne. Jego istnienie pozwala na stwarzanie kolejnych miejsc pracy, a także rozwijanie technik produkcyjnych. Dobra wytwarzane w zakresie przemysłu wpływają na polepszenie warunków życiowych ludzi.

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne są dla naszego codziennego funkcjowania. Jedną z bardzo istotnych funkcji przemysłu jest też funkcja ekonomiczna. Pozwala na produkowanie dóbr, energii oraz wydobywanie surowców mineralnych.

Nie można nie doceniać także funkcji przestrzennej, czyli tego, w jaki sposób przemysł wpływa na rozwój miast i przyśpieszanie ich rozwoju, a także przekształcanie się środowiska.

www.pielegnujemyskore.pl