Naturalne i sztuczne źródła zanieczyszczenia środowiska

www.enwod.slupsk.pl

Powstawanie zanieczyszczeń może być spowodowane wieloma czynnikami, zaliczamy do nich głównie źródła sztuczne oraz naturalne. Wspomniane wcześniej oddziaływanie człowieka na nasze środowisko jest to sztuczne źródło, które choć jest niezamierzone to ze względy na jego regularność przynosi negatywne skutki. Do tej grupy należą także wszelkie czynniki wynikające z uprzemysłowienia, ciągle zwiększającej się liczby ludności, a także rozwoju motoryzacji.

W drugim przypadku, mamy do czynienia z naturalnymi procesami, jakie zachodzą wokół nas, które także przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Do najbardziej niebezpiecznych należą wybuchy wulkanów, erozja skał, wydzielanie gazów bagnistych, czy także pożary lasów oraz wiele innych. Choć występują stosunkowo rzadko, to jednak ich nagromadzenie się wraz z zdecydowanie częściej powstającymi wpływami antropogenicznymi wpływami stanowi ogromne zagrożenie dla naszego funkcjonowania w takim środowisku.