Czym jest smog?

Współczesna kultura wtopiła smog w obrazy mrocznych filmów ze strasznymi postaciami czy też dzieł sztuki, przez które przemawia melancholia w dawce przytłaczającej odbiorcę. Jednakże smog to także realne zanieczyszczenie środowiska, które może być bardzo groźne. Czym więc tak naprawdę jest smog? Smog jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych, a mianowicie znacznej wilgotności powietrza, czyli mgły oraz braku wiatru.

Ze względu na takie parametry, jak miejsce występowania, skład chemiczny czy warunki powstawania wyróżnia się poszczególne rodzaje smogu, jednakże niezależnie od tych wskaźników, wszystkie jego odmiany są bardzo szkodliwe dla środowiska oraz organizmów ludzkich. Nie ulega wątpliwości, że postępująca industrializacja sprzyja występowaniu smogu na coraz większą skalę, a co za tym idzie zwiększa zagrożenie dla środowiska. Warto więc próbować przeciwdziałać rozwojowi szkodliwych zjawisk atmosferycznych, bowiem mogą one mieć bardzo poważne konsekwencje zarówno dla świata przyrody, jak i dla świata ludzi.