Przyczyny i skutki dziury ozonowej

zestawy hydroforowe w Krakowie

Dziura ozonowa, czyli zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej staje się coraz częściej nie tylko obiektem naukowych badań, ale i publicznych dyskusji.

Dlaczego? Bowiem w sposób realny zagraża organizmom żywych i prowadzi do licznych następstw chorobowych.

A jakie są przyczyny i skutki spadku stężenia ozonu w stratosferze? Jako główne przyczyny występowania zjawiska dziury ozonowej uznaje się emisję freonów i tlenków azotu, przez które warstwa ozonu ulega rozrzedzeniu i przepuszcza do atmosfery zbyt duże ilości promieni ultrafioletowych, wśród których znajdują się ich odmiany prowadzące do zmian nowotworowych w organizmach żywych.

Jednakże rak to nie jedyna konsekwencja dziury ozonowej, do skutków tego zjawiska zalicza się bowiem także częstsze poparzenia skóry czy uszkodzenia wzroku.

Nie ulega wątpliwości, że dziura zalicza się do tych zjawisk atmosferycznych, które w sposób bezpośredni wpływają negatywnie na organizm ludzki, dlatego też podejmuje się w kierunku zahamowania jego rozwoju zdecydowane kroki, aby uchronić organizmy żywe przed poważnymi następstwami zdrowotnymi.