Poważne błędy geodetów

śrem restauracja

W dzisiejszych czasach granice państw w Europie są już właściwie ustalone i żaden cywilizowany kraj tego nie kwestionuje.

Dawniej, kiedy przez nasz kontynent stale przetaczały się konflikty zbrojne, granice zmieniały się dość często.

W czasie wojny ich wytaczanie czasami było niezbyt dokładne – nie było wówczas takiego sprzętu geodezyjnego, jaki mamy współcześnie, a pod presją czasu geodeci nie mogli działać w spokoju.

Ich błędy mogły być bardzo brzemienne w skutkach.

Mogło się na przykład zdarzyć, że od decyzji geodety zależało, czy dane gospodarstwo przez najbliższe lata będzie się znajdowało w granicach jednego państwa, a nie drugiego, co, jak łatwo się domyśleć, dla mieszkających tam ludzi miało ogromne znaczenie.

Oczywiście, jest to tylko sytuacja hipotetyczna, jednak nie da się wykluczyć, że takie zdarzenia nie miały miejsca w historii.

Na szczęście, europejscy geodeci nie są już jednak obarczeni taką odpowiedzialnością, jaką mieli na swoich barkach podczas wytyczania granic państw.