Granice państwowe

Jednym z fundamentów pokoju na świecie jest uznawanie przez państwa nienaruszalności granic. W historii było wiele przypadków, w których to roszczenie sobie prawa do określonego terytorium stanowiło zarzewie konfliktu zbrojnego.

Nawet obecnie takie sytuacje mają miejsce, czego dowodem jest chociażby „przyłączenie” Krymu do Federacji Rosyjskiej, które nie jest zgodne z prawem międzynarodowym. Co ciekawe, zmiany granic dokonują się obecnie również całkowicie pokojowo, nie wzbudzając żadnych kontrowersji.

Dokonują ich jednak nie generałowie i politycy, a geodeci. Jest wiele miejsc, w których granicę pomiędzy państwami stanowi na przykład rzeka.

Wiadomo, że nigdy nie płynie ona jednym korytem. Nierzadko zmiany jej nurtu są dość konkretne, co sprawia, że chociażby w jednym miejscu brzeg przesuwa się o kilka bądź kilkanaście metrów.

Rzadkością nie są więc sytuacje, kiedy nad graniczne rzeki przyjeżdżają geodeci, aby wprowadzić korekty do map państwowych. Skrawek lądu znajdujący się w jednym miejscu przechodzi wówczas do państwa „X”, za co państwo „Y” otrzymuje podobny obszar, tylko inaczej usytuowany.

Oczywiście, są to zmiany kosmetyczne.